Ο Δήμος Ρόδου με τις Δομές Υποστήριξης Γυναικών που λειτουργεί, δεν παραμένει σιωπηλός ούτε άπραγος στο φαινόμενο της έμφυλης βίας. Αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται κοντά στη γυναίκα, στο κορίτσι, γιατί στόχος είναι η ευημερία και η ποιότητα ζωής σε μια κοινωνία ισότητας!

Εντάξαμε τις Δομές Υποστήριξης Γυναικών στο νέο ΕΣΠΑ – ΕΠ Νότιο Αιγαίο 2021-2027 με αυξημένο προϋπολογισμό πάνω από 1.000.000 (ένα εκατομμύριο) (356.000€ για το Συμβουλευτικό Κέντρο και 690.000€ για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών/από Ιούλιο έως τέλος 2025). Προχωρήσαμε στη μεταστέγαση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών θυμάτων Βίας και του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών σε νέους σύγχρονους οργανωμένους χώρους για την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των γυναικών.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Ρόδου έχει υποδεχτεί και παράσχει εξειδικευμένες υπηρεσίες (κοινωνικής, ψυχολογικής, εργασιακής και νομικής συμβουλευτικής) σε 625 γυναίκες και ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Ρόδου έχει αγκαλιάσει 194 γυναίκες με τα παιδιά τους, παρέχοντάς τους ασφαλή διαμονή (στέγη και διατροφή) και υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, γιατί μόνο έτσι θα σπάσει η σιωπή αλλάζοντας τα στερεότυπα. Κάθε χρόνο, από τις Δομές Υποστήριξης Γυναικών, πραγματοποιούνται ομιλίες, ημερίδες, βιωματικά εργαστήρια σε σχολεία, συλλόγους, δημόσιους, ιδιωτικού φορείς και στο ευρύ κοινό του νησιού.

Η Δημοτική μας Αρχή, πιστεύοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός στο δικαίωμα της ζωής με αξιοπρέπεια, θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες υπέρ των γυναικών τόσο μέσω των Δομών Υποστήριξης Γυναικών, όσο και μέσω της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

Αντώνης Καμπουράκης © 2024. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.