Με ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης για τους πολίτες Τρίτης Ηλικίας, πραγματοποιήσαμε μια σειρά δράσεων για την πρόληψη της υγείας τους αλλά και για την προσωπική τους ευεξία, με στόχο την κοινωνικοποίηση και την αποφυγή φαινομένων απομόνωσης!

Αντώνης Καμπουράκης © 2024. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.