Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του στόλου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αποτέλεσε τη βασική μας προτεραιότητα από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας.

Αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το «Φιλόδημος ΙΙ» και ξεπερνώντας χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, εξασφαλίσαμε την προμήθεια νέων απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

Έπειτα από προσπάθειες δυόμισι και πλέον ετών, τα πρώτα οχήματα και μηχανήματα είναι εδώ και θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της Διεύθυνσης Καθαριότητας, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη ροδίτικη καθημερινότητα.

Αντώνης Καμπουράκης © 2024. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.