Θέσαμε σε εφαρμογή, δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και του Αντιδημάρχου Τηλέμαχου Καμπούρη, ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων ύψους 8.000.000 ευρώ από ίδιους πόρους, που περιλαμβάνει δρόμους εντός και εκτός πόλης, συνολικής επιφάνειας 470.000m².

Ολοκληρώσαμε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Πραγματοποιήσαμε ασφαλτοστρώσεις δρόμων σε χωριά που όπου δεν είχαν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις μέχρι σήμερα. Και συνεχίζουμε!

Αντώνης Καμπουράκης © 2024. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.