Εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου – Τμήμα Νεώτερων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού, η μελέτη που υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανο Ι. Δράκο της δημοτικής αρχής του Αντώνη Β. Καμπουράκη, με τίτλο: «Μελέτη Εφαρμογής Πλακόστρωσης, Φωτισμού και Διαχείρισης Ομβρίων Υδάτων για τη Συνοικία Μαράσια Αγ. Ιωάννη της Ρόδου».

Η έγκριση με αρ. πρωτ. 24874/06.03.2023, η οποία παραλήφθηκε σήμερα 31.05.2023 με τη θεώρηση των σχεδίων της μελέτης, αφορά στη μελέτη ανάπλασης της συνοικίας Μαράσια Αγ. Ιωάννη στην πόλη της Ρόδου με τη διαμόρφωση πλακόστρωτου πεζόδρομου της οδού Βασ. Βουλγαροκτόνου και των κάθετων και παράλληλων οδών που εκτείνονται μεταξύ των κεντρικών οδικών αρτηριών Αγ. Σοφίας, Κ. Παλαιολόγου και Δομ. Θεοτοκόπουλου. Με την έγκριση της μελέτης, δύναται να προχωρήσει η χρηματοδότηση και εκτέλεση του έργου.

«Γι’ ακόμη μία φορά αποδείξαμε ότι όταν δεσμευόμαστε για κάτι, αυτό γίνεται πράξη και δεν αποτελεί κούφια υπόσχεση. Ο Δήμαρχος Αντώνης Β. Καμπουράκης, εγώ και οι συνεργάτες μας δουλεύουμε με προσήλωση και επίκεντρο τον άνθρωπο, την ευημερία αυτού, αλλά και του τόπου μας», δήλωσε σχετικά ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, προσθέτοντας ότι ευχαριστεί θερμά την Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου – Τμήμα Νεώτερων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού, για τη συνεργασία και την έμπρακτη διάθεση για στήριξη αναπτυξιακών έργων για τον τόπο.

Σκοπός του έργου, σύμφωνα με το σχέδιο, τις προδιαγραφές και τις προβλέψεις της μελέτης, είναι η κατασκευή πλακόστρωσης, η εγκατάσταση φωτισμού και η διαχείριση των όμβριων υδάτων στην περιοχή μελέτης. Η μελέτη ανάπλασης προβλέπει τη διαμόρφωση πλακόστρωτου σε όλη την έκταση της συνοικίας και την εξασφάλιση συνεχούς και ασφαλούς κίνησης των πεζών.

Η ανεμπόδιστη κίνηση στο εσωτερικό της συνοικίας, τόσο του κάτοικου, όσο και του επισκέπτη, συμβάλλει σημαντικά στη λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η ενοποίηση της συνοικίας αισθητικά και μορφολογικά ενισχύοντας την ανάδειξη της ως ένα ενιαίο επισκέψιμο παραδοσιακό σύνολο στην πόλη της Ρόδου, με ιδιαίτερα πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί άξονες του έργου είναι:

α) αποξήλωση του υπάρχοντος οδοστρώματος

Σε όλο το μήκος των οδών της περιοχής μελέτης θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές για να απομακρυνθούν όλες οι υπάρχουσες στρώσεις ασφάλτου καθώς και οι υποβάσεις αυτών. Κατά τις εργασίες αποξήλωσης θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα υφιστάμενα δίκτυα ή φρεάτια ώστε να μην προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά.

β) πλακόστρωση οδών – εφαρμογή δικτύου πεζόδρομων

Όλοι οι οδοί που ανακατασκευάζονται, μετά την καθαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος, επιστρώνονται με πλάκες τύπου Λάρδου διαστάσεων 60×30 εκ. αντιολισθηρές, και πάχου 3 εκ. με αρμούς πλάτους έως 5 χιλ., επί υποστρώματος πάχους 5cm από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Η τοποθέτηση τους θα γίνει σε υπόβαση εξομάλυνσης από αδρανή υλικά που θα διαστρωθεί πάνω από συμπιεσμένο χώμα.

Οι πλάκες τοποθετούνται με μέγιστη κλίση 2% προς τον κεντρικό άξονα του κάθε πεζόδρομου όπου θα κατασκευαστεί επιφανειακό κεντρικό κανάλι συλλογής των όμβριων υδάτων με ορθογωνισμένες πλάκες από μάρμαρο σαγρέ λευκό διαστάσεων 60×15 εκ. Ανά διαστήματα το κανάλι θα φέρει σχάρες διαστάσεων 60×15 εκ., για την απορροή των όμβριων υδάτων προς τους κεντρικούς υπόγειους αγωγούς, κατασκευασμένες επίσης από μάρμαρο σαγρέ λευκό.

Στα σημεία όπου διασταυρώνονται οι πεζοδρόμοι δημιουργούνται πλατώματα που επιστρώνονται με βότσαλα σύμφωνα με την παραδοσιακή τεχνική του βοτσαλωτού.

γ) διαχείριση όμβριων υδάτων

Για την ορθή συλλογή και απομάκρυνση των όμβριων υδάτων στην περιοχή μελέτης θα πραγματοποιηθεί νέα χάραξη του δικτύου απορροής. Τα όμβρια των επιφανειών συλλέγονται σε κανάλι που κατασκευάζεται αξονικά σε κάθε πεζόδρομο και απομακρύνονται μέσω σχαρών. Οι σχάρες απορρέουν σε υπόγειο κλειστό δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο οδεύει με την κατάλληλη κλίση προς φρεάτια επίσκεψης και τελική απορροή προς το δημοτικό δίκτυο ομβρίων. Το επιφανειακό κανάλι συλλογής θα κατασκευασθεί με ορθογωνισμένες πλάκες από μάρμαρο σαγρέ λευκό διαστάσεων 60×15 εκ. και τα όμβρια θα οδηγούνται σε αυτό με τη δημιουργία των κατάλληλων κατά μήκος και κατά πλάτος κλίσεων του πεζόδρομου. Οι κλίσεις που θα εφαρμοστούν για την απορροή των υδάτων θα επιτρέπουν παράλληλα την ομαλή κίνηση ΑμΕΑ συμφωνά με τις ισχύουσες προδιαγραφές (…).

δ) φωτισμός

Ο λειτουργικός φωτισμός των πεζόδρομων επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση επιτοίχιων φωτιστικών σωμάτων από χυτοσίδηρο με γενική διάσταση 70×78 εκ.

Υλικά Δαπεδοστρώσεων

Τα υλικά που προβλέπει η μελέτη είναι τα εξής:

• Πλάκες 60×30εκ. τύπου Λάρδου, για την επίστρωση των πεζόδρομων

• Πλάκες 60×15 εκ. από μάρμαρο σαγρέ λευκό, για τη διαμόρφωση καναλιών συλλογής όμβριων υδάτων

• Φυσικό βότσαλο άσπρου και μαύρου χρώματος, για την επίστρωση των πλατωμάτων με την τεχνική του βοτσαλωτού και

• Σχάρες 60×15 εκ. από μάρμαρο σαγρέ λευκό, για την απορροή των όμβριων υδάτων.

See insights and ads

Boost post

All reactions:

77

Αντώνης Καμπουράκης © 2024. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.