Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της βατότητας των αγροτικών οδών της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων ,σε ένα σύνολο μήκους 35 χλμ. , προς άρση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες του Νοεμβρίου έτους 2019. Το έργο αυτό, προωθήθηκε από την Δημοτική Αρχή με ειδική σύμβαση για την “αποκατάσταση βατότητας αγροτικής οδοποιίας από θεομηνία Δ.Ε Λινδίων” ύψους 49.600 ευρώ. O Δήμαρχος Ρόδου , Αντώνης Β. Καμπουράκης σε στενή συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Νίκο Καραμαρίτη και τους Προέδρους των Κοινοτήτων έκανε χρήση όλων των μέσων , μηχανημάτων και εργαζομένων που διαθέτει ο Δήμος προκειμένου να αναβαθμιστεί άμεσα η ποιότητα των οδών και κατ’ επέκταση η καθημερινότητα του πολίτη. Συνεχίζουμε, το επόμενο χρονικό διάστημα με ιδία μέσα τις παρεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία της περιοχής, όπου κρίνεται αναγκαίο, σε συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες.

 

Αντώνης Καμπουράκης © 2024. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.