Σήμερα προχωράμε – με την αρωγή του αρμοδίου Αντιδημάρχου Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου – στη δημοπράτηση έργου αποκατάστασης πλακοστρώσεων και χαλικοστρώσεων σε Λίνδο και Μεσαιωνική πόλη.

Το έργο, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, δημοπρατείται ως «ανοικτό», ώστε ο ανάδοχος να εκτελεί εργασίες ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο του υποδειχθεί, στη Μεσαιωνική Πόλη ή τη Λίνδο.

Αντώνης Καμπουράκης © 2024. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.