Ο Δήμαρχος Ρόδου ενημερώνει τους κατοίκους του νησιού των οποίων τα
νοικοκυριά επλήγησαν από τη θεομηνία της 25ης Νοεμβρίου 2019, ότι στα
δημοτικά καταστήματα όλων των Δημοτικών Ενοτήτων και στα ΚΕΠ
όλης της επικράτειας μπορούν να συμπληρώσουν αιτήσεις χορήγησης
επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών
ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής.
Μετά την κατάθεση της σχετικής αίτησης, ειδική Επιτροπή του Δήμου θα
διενεργήσει αυτοψία στις πληγείσες κατοικίες και θα εκτιμήσει το ύψος του
επιδόματος, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία
(ΚΥΑ 33862 – ΦΕΚ Β 1699/16.5.2019).
Οι αιτήσεις κατατίθενται σύμφωνα με την προβλεπόμενη προθεσμία έως
και έναν (1) μήνα από την εκδήλωση της θεομηνίας, δηλ. έως τις 24
Δεκεμβρίου 2019.
Η χορήγηση των επιδομάτων γίνεται μόνον για τις κύριες κατοικίες, όπως
αυτό αποδεικνύεται από τα σχετικά φορολογικά δικαιολογητικά και
πραγματοποιείται κατόπιν σχετική πίστωσης του Υπουργού Εσωτερικών προς
το Δήμο Ρόδου.

Αντώνης Καμπουράκης © 2024. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.